Podoba a obsah 

cyklu inspirací

„Človíček a jeho maminka planeta Země“

„Staň se malým Človíčkem a svou láskou proměň svět.“

Človíček seznamuje děti se svou milovanou maminkou přírodou a tatínkem Sluncem.

Ukazuje jim, jaká jeho maminka je, jak vypadá a jak se o něj s láskou stará.

Představuje dětem planetu Zemi jako náš domov, o který je potřeba s láskou pečovat a chránit jej.

Učí je, jak vše v přírodě funguje, poodkrývá jim tajemství světa rostlin, zvířat, vod a oceánů.

Je pro děti kamarádem, kterému důvěřují a sdílí s ním své zážitky i emoce, starají se o něj a vytváří si k němu láskyplné pouto.

Připravuje pro děti spoustu dobrodružství, při kterých společně poznávají a objevují nejen přírodu, ale i samy sebe.

Učí je, že se můžeme cítit milovaní a v bezpečí a že můžeme vytvářet svět založený na lásce, úctě k životu a respektu ke všem živým bytostem, ve kterém mají hodnoty jako laskavost, soucit, přátelství, rodina, mír a spolupráce své opravdové místo.

Jak program vypadá

Celý cyklus má podobu SPIRÁLY, na které je umístěno 10 KAMÍNKŮ, ve kterých děti během roku objevují, prozkoumávají a prožívají konkrétní témata propojená v jeden celek.  

Každý tématický kamínek obsahuje

písničky a motivační příběhy

návrhy konkrétních aktivit a her

inspiraci pro pobyt venku v přírodě

pohybové, výtvarné a tvořivé činnosti

ilustrace a omalovánky

mluvené vizualizace s hudbou

Tento kamínek je úvodním kamínkem celého ročního programu a děti se v něm seznámí s Človíčkem a jeho maminkou planetou Zemí a tatínkem Sluncem. Človíček se stane jejich kamarádem, který je bude celý rok provázet každodenním životem ve školce. Proto mu děti postaví domeček z přírodnin, aby se ve školce cítil dobře a měl tam své místo. Děti poznají, jak Človíček v lese žije a jak se o něj maminka Příroda stará a co všechno mu dává. Uvědomí si, že i my využíváme přírodní zdroje pro uspokojení všech našich potřeb a že i o nás se příroda stará stejně jako o svého Človíčka.

Tento kamínek je zaměřený převážně na podporu přátelské atmosféry ve třídě a vzájemné spolupráce mezi dětmi. Prostřednictvím jednotlivých aktivit si děti uvědomují význam přátelství v jejich životě, poznávají sami sebe a učí se vytvářet otevřené a laskavé vztahy s ostatními dětmi. V tomto procesu je podporuje i Človíček, který v lese potkává Vítka a Aničku, kteří se stanou jeho novými kamarády.  Spolu potom prožívají nejrůznější dobrodružství, poznávají les a jeho obyvatele, seznamují se s obdivuhodnou krásou a moudrostí přírody, zkoumají možnosti svého těla při pobytu venku a poznávají, že příroda pro nás vytváří prostor k hraní, pozorování, objevování a poznávání dějů nejen kolem nás, ale i v nás samotných.

Tento kamínek je zaměřen na proměny podzimní přírody a jejich význam pro přirozený cyklus střídání ročních období a jejich souvislost se životem člověka jako součásti těchto změn. Podíváme se na podzim jako na období hojnosti a zjistíme, jaké plody sklízíme z našich zahrad, sadů a polí, jak je uchováváme přes zimu, jaké sušíme bylinky a jak z nich připravujeme čaj a jiné dobroty. Také si představíme podzim jako období, kdy se zvířata a celá příroda chystá na zimu. Vítek s Aničkou si budou pouštět draka, spřátelí se s větrem a naučí se toho spoustu o stromech a životě v lese i na zahradě a vyzkouší si nejrůznější podzimní hry v přírodě.

V tomto kamínku se společně s Človíčkem ponoříme do kouzelné atmosféry lesa, který se nám představí jako léčivé místo, kde cítíme svoje spojení s přírodou a můžeme žasnout na každém kroku. Poznáme ekosystém lesa i jeho obyvatele a naučíme se lesu naslouchat a rozumět. Objevíme spolu jeho zákonitosti i důležitost pro správné fungování krajiny a život člověka. Také zjistíme, že stromy jsou živé bytosti velmi podobné nám lidem a zasluhují si naši ochranu a láskyplnou pozornost.

Každé dítě si vytvoří koláž své rodiny a společně je umístíme na planetu Zemi, kde všichni žijeme. Mohou si srovnat, v čem jsou Človíčkovi rodiče stejní jako ti jejich a uvědomí si, že mají svoji fyzickou maminku a tatínka, ale že mohou stejně láskyplně vnímat a prožívat i přírodu a planetu Zemi a přítomnost něčeho, co nás všechny přesahuje a současně spojuje. Tématem jsou i adventní příběhy a oslava Vánoc.

V zimním kamínku se ponoříme do klidu a ticha sněhových vloček a objevíme jejich krásu a jedinečnost. Podíváme se na život v přírodě v tomto ročním období a zjistíme, která zvířátka jsou v zimě aktivní, a která ji prospí v teplém pelíšku. Společně s Človíčkem a dětmi nachystáme dobroty pro zvířátka v lese, vyrobíme krmítka pro ptáky a upečeme si chléb jako symbol rodiny.

V tomto kamínku se děti vydají na objevnou cestu s kapičkou vody, která je provede koloběhem vody v přírodě a ukáže jim, jaká voda je a co všechno umí. Děti se seznámí s vlastnostmi vody a prožijí tento živel ve svém okolí i ve svém těle jako vzácnou, důležitou a zázračnou součást našich životů. Společně se ponoříme do její energie, budeme pozorovat a vnímat pocity, které ve spojení s ní zažíváme a spatříme a prožijeme, jak vzácným darem pro nás pro všechny je. Vždyť i my sami pocházíme z vody a dá se říct, že dokonce jsme vodou, protože ze 70 % tvoří naše těla. Obnovíme naše prastaré spojení s tímto živlem, který nám umožňuje žít na této nádherné a obdivuhodné planetě a objevíme poselství, která společně s ní vplouvají do našich životů.

V tomto kamínku budeme žasnout nad proměnami jarní přírody. Stane se z nás semínko stromu a zažijeme jeho cestu ke světlu a růstu. Seznámíme se s jarní přírodou a jejími jedlými dary, vysejeme si svoje semínka a budeme společně oslavovat sílu a pestrou krásu přírody a nové začátky, které s jarem přichází. 

Obrovskou rozmanitost a bohatství podmořského světa budou děti poznávat společně s delfínkem Dilem, který se stane veselým přítelem našeho Človíčka. Příběh o Dilovi děti seznámí se základními informacemi o delfínech a jejich životě a představí jim podmořský svět jako prostor, ze kterého vzešel život a který potřebuje naši pozornost a ochranu. Děti delfíny milují a není se čemu divit, vždyť nás fascinují svojí radostnou a otevřenou povahou a probouzí v nás fantazii, kreativitu, představivost a touhu po spojení a sounáležitosti. 

V tomto kamínku budeme cestovat po planetě Zemi a navštívíme různé kontinenty. Zjistíme, že i když se všude mluví jiným jazykem to, co nás spojuje, je společný život na planetě Zemi a touha po lásce a štěstí. Můžeme si proto porozumět na této vnitřní úrovni, která nás propojuje jako obyvatele jedné planety. Děti prožití planetu Zemi jako svůj domov, jako místo, kde mohou žít, růst, milovat, tvořit a zažívat sami sebe jako součást přírody a samotného koloběhu života. 

 

Doplňující kamínky

Človíček má rád sám sebe a přirozeně se stará a pečuje o své tělo. Příroda mu nabízí  čerstvé plody a divoké byliny, které jeho tělo vyživí, a čistou pramenitou vodu.

Kamínek je zaměřený na zdravou stravu, jejímž základem jsou čerstvé, sezónní potraviny v přirozené kvalitě. Obsahuje spoustu tipů a postupů na zdravé svačinky, které si mohou děti připravovat s paní učitelkou samy ve školce. 

Maminka Příroda nabízí Človíčkovi léčivé bylinky, které může použít na podporu svého zdraví. Může si z nich uvařit čaj nebo si je přidat do jídla.

Kamínek bylinek obsahuje povídání o základních bylinkách, které by měly děti znát a spoustu tipů a inspirace na tvoření s dětmi včetně jednoduchých návodů  na přípravu kosmetiky, čajových směsí a produktů podporujících naše zdraví.  

Človíček žije v kontaktu s přírodou, vnímá její cykly vyjádřené střídáním ročních období a oslavuje společně s maminkou změny, které přicházejí, a jichž je přirozenou součástí. 

Kolo roku zahrnuje přírodní svátky, které známe běžně z lidových tradic a byly součástí života našich předků. Nabídneme Vám spoustu možností, jak si tyto přírodní svátky s dětmi připomenout,  oslavit je a uctít přírodu a život.  

Čeká na vás

400 stran metodických materiálů

Obsáhlé didaktické přílohy

40 stran tipů na zdravé svačinky

50 stran námětů hravého bylinkaření

44 stran inspirace k přírodním svátkům

Popis programu a jeho zařazení do ŠVP

Zaujal Vás Cyklus inspirací?

Můžete si prohlédnout dva kompletní tematické kamínky, metodiku k oslavě jarní rovnodennosti, a také obsah všech kamínků.