Človíčkův příběh

Kdo je Človíček?

Jaká byla jeho cesta?

Co všechno už zažil? 

Človíček má krásnou milou maminku, nádhernou velkou modrou planetu.

Dává mu vše, co potřebuje, co má rád a každé zvířátko, květinka i strom je jeho kamarád.

A co jeho tatínek? Ten svítí na nebi jako Měsíc a tisíce hvězdiček.

A přes den jako velké Slunce, dává na všechno své láskyplné teplé ruce.

Hlavní postava cyklu inspirací

Človíček

Človíček se narodil a žije v lese a jeho maminka je planeta Země a tatínek Slunce.

Človíček ví, že je součástí  přírody a cítí se v bezpečí a milovaný, protože všechno kolem něj je jeho maminka, která se o něj stará a dává mu vše, co potřebuje. Tatínek Slunce je také pořád s ním a vede ho na jeho cestě životem.

Človíček žije v důvěře a lásce, váží si života ve všech jeho formách a s radostí poznává svět kolem sebe. Svoji maminku přírodu cítí a vnímá v každé květině, stromu i zvířeti, proto o ni přirozeně pečuje a žije v rovnováze a harmonii se svým okolím.

Človíček přichází za dětmi do školky a ožívá v jejich srdcích jako kamarád, který je provází celým školním rokem a učí je vztahu k sobě samým, k přírodě, ostatním lidem a celé planetě Zemi.

Človíček se zrodil jako nápad v roce 2012 dvěma kamarádkám Martině a Mirce, když hledaly způsob, jak s dětmi sdílet svoji lásku k přírodě.

Brzy na to vznikla bílá panenka Človíčka, která mu dala fyzickou podobu a Martina s Mirkou připravily první představení pro děti v mateřských školách „Človíček a jeho maminka planeta Země“.

Na žádost paní učitelek vznikly postupně další čtyři představení – jarní, podzimní, vodní a mořské, se kterými Martina během tří let navštívila přes 100 školek – většinu z nich opakovaně. Človíčka tak poznalo tisíce dětí.

Ukazoval jim svoji maminku Přírodu, sdílel s nimi svoji lásku k životu a probouzel v nich touhu chránit a pečovat o naši společnou Zemi.

V některých školkách se stal Človíček tak oblíbeným, že s ním paní učitelky pracovaly i v průběhu školního roku a zařazovaly jej do každodenního života školky. 

Človíček žil v srdci dětí a byly s ním šťastné. Proto si Martina přála, aby ho mohlo poznat co nejvíce dětí. S Mirkou a dalšími přáteli připravila roční Cyklus inspirací „Človíček a jeho maminka Země“, aby se mohl stát součástí života každé školky, kde ho budou chtít přivítat.

Teď je Človíček tady, nachystaný stát se kamarádem a průvodcem dětí, možná i ve vaší školce.

Zbývá jen jediná otázka:

Chcete ho?