Příspěvek na tvorbu

Cyklu inspirací

„Človíček a jeho maminka planeta Země“

Přeji si, aby se Človíček mohl stát kamarádem co nejvíce dětem a příjemným společníkem a inspirací co nejvíce paní učitelkám nebo průvodcům v lesních školkách.

Proto můžete přispět částkou dle vašich finančních možností.

Níže navrhuji konkrétní částky, které se mi líbí, ale můžete si zvolit i jakoukoli svoji částku, která s vámi plně souzní. Příspěvek si můžete rozložit i na více částí během školního roku.

Vámi zvolený příspěvek uvedete v objednávkovém formuláři

Platba probíhá na fakturu.

Za ideální částku, která pokryje náklady na vytvoření celého Cyklu inspirací a plně vyrovná námi vloženou energii, považuji 5555 Kč.

Můžete si zvolit ale i jakoukoli nižší či vyšší částku, nejméně však 2222 Kč.

Balíček Cyklu inspirací obsahuje

10 tematických kamínků

plných inspirace v elektronické podobě připravených ke stažení a následnému tisku a podrobný popis programu, jednotlivých kamínků a možností jeho realizace, abyste jej mohli smysluplně začlenit do vašeho Školního vzdělávacího programu.

5 doplňujících kamínků

ve kterých najdete tipy na zdravé sezónní svačinky, povídání a informace o bylinkách a nápady na tvoření z nich včetně jednoduchých návodů, podněty na oslavu přírodních svátků kola roku a písničky a příběhy doplňující tematické kamínky.

Facebookovou skupinu

ve které se můžeme vzájemně propojit, inspirovat, obohacovat, předávat si zkušenosti a sdílet radost z bytí s Človíčkem. Také bude zdrojem dalších podnětů a nápadů, které budu nadále průběžně tvořit a doplňovat a rozšiřovat jimi Cyklus inspirací.

Doplňky k programu 

Třídní panenka Človíčka

Panenku Človíčka si můžete s dětmi sami ušít nebo si ji pořídit v rámci balíčku za cenu 350 Kč.

Velikost panenky je 40 cm.

Človíčky šije Chráněná dílna Lidumila Uherské Hradiště a Chráněná dílna AVE Charity Strážnice.

Panenku si děti samy nakreslí a vytvoří  tak konkrétní podobu Človíčka.

Doporučuji jednu panenku Človíčka do každé třídy.

Osobní panenka Človíčka

Například k vánocům nebo kdykoli během školního roku mohou děti dostat svého osobního malého Človíčka. Bílé panenky si děti samy nebo s pomocí rodičů nakreslí a dají Človíčkovi jeho podobu.

Malé Človíčky šije Chráněná dílna Lidumila Uherské Hradiště a můžete si jej pro děti objednat za 290 Kč.

Velikost panenky Človíčka je 25 cm.

Děti si mohou své malé Človíčky nosit do školky při nejrůznějších příležitostech a sdílet s kamarády svá dobrodružství.