Tvořím takový svět, ve kterém chci žít

S láskou k životu a úctou ke všemu stvořenému

„Když kráčíme světem, mějme otevřené oči, srdce i mysl.

Pak se staneme vědomými a milujícími obyvateli planety Země.“

     Nabízím celoroční Cyklus inspirací pro děti

Jeho hlavní postavou je malý Človíček, který se narodil a žije v lese a má maminku planetu Zemi a tatínka Slunce.

Přichází za dětmi, aby se stal jejich kamarádem, který je provází celým rokem a učí je vztahu k sobě samým, přírodě, ostatním lidem a celé planetě Zemi.

MATEŘSKÉ ŠKOLY

RODIČE PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ