Tvořím takový svět, ve kterém si přeji žít

S láskou k životu a úctou ke všemu stvořenému

„Když kráčíme světem, mějme otevřené oči, srdce i mysl.

Pak se staneme vědomými a milujícími obyvateli planety Země.“

Cyklus inspirací pro mateřské školy

Celoroční program, jehož hlavní postavou je malý Človíček, který má maminku planetu Zemi a tatínka Slunce. Přichází za dětmi do školky jako kamarád, který je provází celým školním rokem a učí je vztahu k sobě samým, přírodě, ostatním lidem a celé planetě Zemi. 

Online Klub pro rodiče

Celoroční putování s Človíčkem, které obsahuje měsíční inspiraci pro rodiče, jak trávit s dětmi svůj čas a vést je a upevňovat v nich lásku k přírodě a jejich přirozené vědomí sounáležitosti. Součástí je i pracovní kniha pro děti.

S láskou pro přírodu

Nabídka ekologicky šetrných přípravků v péči o domácnost i naše tělo českého výrobce s dlouholetou tradicí Eurona by Cerny. Příroda potřebuje naše správná rozhodnutí a používání šetrných prostředků na úklid, praní i péči o naše tělo, je jedním z nich.

S láskou pro sebe

Podle nejnovějších výzkumů je základem našeho zdraví silný a zdravý střevní mikrobiom. Sirupy Harmonelo jsou zaměřeny právě na jeho úpravu, výživu a obnovu. S Harmonelem můžeme zharmonizovat naše zdraví a dcílit pohody a dobrého pocitu. 

Lesní mysl

Lesní mysl je soubor jednoduchých cvičení praktikovaných při pobytu v lese, která nás vedou zpět z mysli do našeho srdce. Díky nim se zklidníme, napojíme na dech přírody a v náruči Matky Země zažijeme pocit bezpečí, klidu a bezpodmínečné lásky.

Děti dětem

Tento projekt je určen pro starší děti na základních školách. Prochází školní rok společně s Človíčkem a v rámci jednotlivých předmětů tvoří jen tak pro radost ilustrace, příběhy a další aktivity s Človíčkem pro menší kamarády v mateřských školách.