Kniha příběhů 

pro děti 4-8 let

„Človíček a jeho maminka planeta Země“

Jaro, léto, podzim, zima, s Človíčkem je to vždycky prima.

Vydejte se s dětmi na cestu plnou dobrodružství, nových objevů, prožitků, zkoumání  a poznávání přírody i sami sebe s ČLOVÍČKEM A JEHO MAMINKOU PLANETOU ZEMÍ.

Kdo je Človíček? 

Človíček se narodil a žije v lese a jeho maminka je planeta Země a tatínek Slunce.

Človíček ví, že je součástí  přírody a cítí se v bezpečí a milovaný, protože všechno kolem něj je jeho maminka, která se o něj stará a dává mu vše, co potřebuje. Tatínek Slunce je také pořád s ním, dává mu život a vede ho na jeho cestě životem.

Človíček žije v důvěře a lásce, váží si života ve všech jeho formách a s radostí a úžasem poznává svět kolem sebe. Svoji maminku Přírodu cítí a vnímá v každé květině, stromu i zvířeti, proto o ni přirozeně pečuje a žije v rovnováze a harmonii se svým okolím.

Celé roční putování s Človíčkem má podobu dvou knih příběhů rozdělených podle ročních období

Človíček v nich seznamuje děti se svou milovanou maminkou Zemí a tatínkem Sluncem. Ukazuje jim, jaká jeho maminka je, jak vypadá a jak se o něj s láskou stará. 

Představuje dětem planetu Zemi jako náš domov, o který je potřeba s láskou pečovat a chránit jej. Vede je k vědomému způsobu života v souladu s přírodou.

Učí je, jak vše v přírodě funguje, poodkrývá jim tajemství světa rostlin, zvířat, vod a oceánů. Ukazuje jim přírodu jako propojený celek, kde má vše své místo a účel. 

Je pro děti kamarádem, se kterým prožívají jeho každodenní život v náruči maminky Přírody. Podporuje jejich sebevědomí, soucit, laskavost i propojení s naším životním prostředím.

Sdílí s dětmi svá lesní dobrodružství, při kterých společně poznávají a objevují nejen přírodu, ale i samy sebe.

Učí je, že se můžeme cítit milovaní a v bezpečí a že můžeme vytvářet svět založený na lásce, úctě k životu a respektu ke všem živým bytostem.

Kniha příběhů je určena dětem 4-8 let

Kniha obsahuje

CELKEM 42 PŘÍBĚHŮ

4 úvodní příběhy, ve kterých se děti seznámí s Človíčkem, jeho maminkou Přírodou, tatínkem Sluncem a kamarády Aničkou a Vítkem

16 zimních příběhů

22 jarních příběhů

KRÁSNÉ A VESELÉ ILUSTRACE STARŠÍCH DĚTÍ

Cena knihy je 360 Kč. 

V zimních příbězích se ponoříme do klidu a ticha sněhových vloček a objevíme jejich krásu a jedinečnost. Podíváme se na život v přírodě v tomto ročním období a zjistíme, která zvířátka jsou v zimě aktivní, a která ji prospí v teplém pelíšku. Společně s Človíčkem a dětmi nachystáme dobroty pro zvířátka v lese, vyrobíme krmítka pro ptáky a upečeme si chléb jako symbol rodiny.

V jarních příbězích budeme žasnout nad proměnami přírody v tomto ročním období. Společně s Človíčkem poznáme, co potřebuje semínko ke svému růstu, založíme si zahrádku a vysejeme zeleninu, seznámíme se s jarní přírodou a jejími jedlými dary, poznáme jarní květiny, pozdravíme mláďata v lese a na louce a společně oslavíme sílu a pestrou krásu přírody a nové začátky, které s jarem přichází.

Knihu doplňuje Nápadník aktivit 

Nápadník aktivit je dodán v elektronické podobě.

Knihu příběhů doplňuje Nápadník pro paní učitelky, jehož součástí jsou aktivity ke každému příběhu. Děti tak mohou prožít různými způsoby obsah daného příběhu.

NÁPADNÍK OBSAHUJE

– inspiraci do přírody

– aktivity zaměřené na smyslové vnímání

– výtvarné, tvořivé a pohybové činnosti

– tematické hry

– šablony a podklady v aktivitám

– omalovánky

– několik písniček

Cena Nápadníku aktivit je 240 Kč. 

“Kniha Človíčkových příběhů společně s Nápadníkem aktivit je parádní, obsáhlý, zábavný, poučný, i od srdce psaný materiál. Je to krásná práce, která má smysl. Příběhy zaujmou svou laskavostí a současně obsahují poučení a nové informace. Děti jsou přivedené do děje a zapojené do aktivit, takže mohou vše prožít do hloubky.

Jana Š.

Dlouho se mi nestalo, abych něco četla a hmatatelně cítila, s jakou láskou a péčí to bylo vytvořené.“

Kateřina P.

“Človíčkovi příběhy jsou pravidelnou součástí ranního kruhu i rituálů v průběhu dne. Laskavé a srozumitelné texty podněcují děti ke sdílení vlastních zkušeností, emocí a rozvíjí dále dětskou fantazii. Texty o planetě Zemi navíc utváří pouto s přírodou a vybízí děti k péči o životní prostředí. Nápadník aktivit zas nabízí pestrou škálu různých činností a aktivit s dětmi nejen v lese, ale i v zázemí školky. Jsou velmi návodné a jsou velkou inspirací našim průvodcům. Najdete v nich témata vybízející k tvoření, opravdovosti a hodnotám. Pečují o dětskou duši a vybízí průvodce k vědomému a laskavému přístupu. My jsme si v naší školce Človíčka doslova zamilovali a autorce za něj z celého srdce děkujeme.“

Mgr. Ivona Špačková – koordinátorka PDK Človíček

„Příběhy o Človíčkovi se mým dětem (4 a 7 let) moc líbily. Příběhy jsou kratší a velmi dobře se čtou, proto se nedivím, že si děti vždy vyžádaly přídavek. Mně osobně se líbila forma příběhu, která zahrnovala různá fakta, informace a tipy např. na tvoření. Děti se tak nenásilnou formou dozví i spoustu zajímavých a užitečných věcí. Obrázky se dětem také velmi líbily a hezky dokreslovaly příběh. Často jsme se na ně koukali při opakování na konci. Čtení bylo příjemné a často jsme si povídali i po skončení příběhu a řešili informace, které jsme se dozvěděli. Po delší době je to kniha, která vyhovuje našim potřebám (naučná, čtivá a s kratšími příběhy).

Ivet B.

Hodnoty, které Človíček přináší  dětem

PŘÍRODA

Vše v přírodě je živé. Chovám se s úctou, láskou a respektem ke všemu stvořenému.

JÁ JSEM PŘÍRODA

Vnímám a prožívám sám sebe jako součást přírody a přirozeného koloběhu života.

MATKA ZEMĚ

Planeta Země mi dává vše, co potřebuji k životu. Vážím si jejích přírodních zdrojů a používám je vědomě a zodpovědně. 

PLANETA ZEMĚ MŮJ DOMOV

Všichni jsme jedna rodina lidských bytostí, které sdílejí stejný prostor – planetu Zemi – náš domov a chceme o něj s láskou pečovat a chránit jej.

CHOVÁNÍ K PŘÍRODĚ

Svým chováním přispívám k přirozené rovnováze v přírodě a vytvářím harmonii svého životního prostředí.

PROSTOR PRO ŽIVOT

Příroda je prostor pro hraní, pozorování,  objevování, učení i léčení. Poznávám ji všemi svými smysly a vědomou pozorností.

VODA JE ŽIVOT

Uvědomuji si význam vody pro život, zacházím s ní ohleduplně, šetrně, s úctou a vděčností.

LASKAVÉ VZTAHY

Vytvářím otevřené, podporující a laskavé vztahy s ostatními dětmi a lidmi.

DŮVĚŘUJI SVÉMU SRDCI

Rozumím svým emocím a pocitům, důvěřuji svému srdci a své intuici, jsem autentický .

TĚLO JE MŮJ CHRÁM

Prožívám sám sebe plně v těle a s láskou o něj pečuji prostřednictvím čerstvých sezónních potravin, léčivých bylin, pohybu a emoční pohody.

A nakonec objeví to největší skryté, a přesto tak viditelné poselství, že pokud náš život vede láska, jsme svobodní, soucitní, milovaní a milující, tak máme přirozenou touhu měnit svět k lepšímu a vytvářet harmonii a rovnováhu.

Kniha je věnována všem dětem a naší milované planetě Zemi.