Ukázkové příběhy z knihy 

         Človíček a jeho maminka planeta Země léto/podzim

Zde si můžete stáhnout 5 příběhů z knihy. Celkem je jich v knize 38.