Celoroční Cyklus inspirací

pro mateřské školy

„Človíček a jeho maminka planeta Země“

Přinese vám spoustu nápadů a inspirace a zajímavým a inovativním způsobem obohatí vaši práci s dětmi.

Cyklus inspirací je nástrojem k celoroční práci s dětmi, která jim umožní, rozvíjet se a poznávat svět jako malí Človíčkové, ve spojení se Zemí, ostatními lidmi a svojí vnitřní moudrostí, aby se z nich mohli stát sebe-vědomí, milující LIDÉ ZEMĚ, kteří žijí v důvěře, věří svým snům a naplňují svobodně svůj potenciál s vědomím toho, že jsme individuální bytosti, které spojuje jeden společný život a jeden společný prostor, ve kterém můžeme žít ve vzájemné úctě, respektu a lásce ke všemu stvořenému.