Reference

z mateřských škol

„Človíček a jeho maminka planeta Země“

Zde si můžete přečíst, co napsaly paní ředitelky a učitelky ze školek  realizujících Cyklus inspirací s Človíčkem.

„Do programu O Človíčkovi se naše školka zapojila na základě ukázky zpracovaných kamínků, protože se  snažíme naše děti vést k co možná nejvřelejšímu vztahu k přírodě. A právě tato myšlenka nás zaujala v tomto nabízeném programu.

Děti  v naší školce si společnými silami a hlavně s velkou radostí vyrobily a vyzdobily Človíčka i jeho domeček, ve kterém teď u nás bydlí, když zrovna nikdo není ve školce.  Protože v ostatních chvílích se snažíme s ním trávit co nejvíce času. Písnička „O Človíčkovi“, se u nás stala velmi oblíbenou a děti ji rády zpívají a přitom doprovázejí hudebními nástroji, které si vyrobily.

Velmi pozitivně musíme ohodnotit zpracování jednotlivých Kamínků. Náměty, videa, vizuální podpora formou obrázků či prezentací, ale i dalších doplňkových činností, které jednotlivé Kamínky nabízejí jsou velmi pěkné a pro děti zajímavě zpracované.

Jsme moc rádi, že jsme  byli osloveni s možností k zapojení do tohoto programu. Za celý kolektiv pedagogů bych chtěla zpracovatelům toho programu velmi poděkovat. Práce, kterou dělají, je velmi zdařilá, smysluplná a má jistě velký význam v rozvoji našich dětí.“

Mgr. Petra Veselá, DiS.- ředitelka MŠ

Mateřská škola Vavřinec

“Projekt o Človíčkovi se nám velmi líbí. Zaujal nás, pedagogické pracovnice, i děti. S Človíčkem se již sžily a je jako jeden z nich. Každé ráno mu vyprávějí své zážitky a pocity, ukládá je k odpolednímu odpočinku a samozřejmě provází každodenními činnostmi.

Seznamuje děti (a někdy i nás dospělé) se zákonitostmi přírody srozumitelnou formou. Velkou výhodou jsou přikládaná videa, která jsou zpracována přitažlivě a v odpovídající délce. Celý projekt  je pečlivě připravován, zahrnuje všechny oblasti vývoje dítěte, pedagog má k dispozici vše potřebné. S Človíčkem se výborně pracuje – stačí vzít manuál a můžeme začít.“

Ivana Hůrková - ředitelka MŠ

Mateřská škola Petrohrad

“Práce s Človíčkem se líbí nejen nám, ale i dětem. Stal se naším kamarádem po celý den ve školce i o víkendech, kdy si ho děti berou domů. Po víkendu nám pak vypravují, co vše s Človíčkem prožily.

Jednotlivé kamínky využíváme, nápadů a inspirace je v nich tolik, že si musíme vybírat. S Človíčkem nám čas krásně plyne a těšíme se na každý den, co nového s ním zažijeme.“

Romana Plecitá - ředitelka MŠ

Mateřská škola Školní Příbram

„Človíčka děti našly při jednom z našich delších výletů do okolí školky. Stal se pro ně ihned středem pozornosti. Dotvořily si ho a postavily mu domeček z přírodnin. Velmi dobře se do tohoto projektu podařilo zapojit i rodiče. Maminky našeho nového kamaráda oblékly, čeká ho i nová zimní výbava. Děti si postupně berou nového kamaráda domů na víkendovou návštěvu, kdy Človíčkovi ukazují svoje hračky, seznamují s rodinou a berou ho na výlety. Maminky nám potom do zápisníčku mohou sdělit, co s nimi o víkendu Človíček zažil. Děti mohou k tomu nakreslit také obrázek. V pondělí pak při práci v komunitním kruhu dotyčné dítě prezentuje, co s Človíčkem o víkendu prožilo.

Při práci s dětmi používáme Človíčka zejména jako motivaci, učíme ho našim pravidlům, bereme ho ve speciálním batůžku na procházky, pouštěli jsme s ním draky, vzali ho na výlet, kdy se o něj při nošení děti střídaly, oslavili jsme s ním Dušičky.“

Helena Gurlichová, Marcela Růžičková - pedagožky

Mateřská škola K Roztokům Praha Suchdol

„Od loňského roku jsem měla vizi, že bychom v letošním školním roce přepracovali náš stávající ŠVP na takový, který by se ještě víc zaměřil na přírodu a planetu Zemi v interakci s dětmi.  Náhodou (a myslím, že hodně z nás už ví, že náhody nejsou) se mi dostal do ruky program „Planeta Země můj domov“ a Človíček. Od samého začátku jsme s kolegyní cítily velké nadšení, protože tohle bylo přesně to, co jsme si představovaly. A tak Človíček přišel i k nám do MŠ.

V prvé řadě bylo potřeba vyrobit Človíčka. Nejdřív děti vytvořily několik návrhů s jeho podobou, a pak jsme společně vybrali takový, který uskutečníme. Následně jsme se pustili do samotného procesu ztvárňování. Děti tak mohly celou dobu sledovat, jak vzniká jeho podoba a do všeho se zapojit. Dalším projektem byl Človíčkův dům, kde tráví čas přes týden, když všichni MŠ opustí. Na víkendy pak chodívá s dětmi do jejich rodin. Každý pátek losujeme, koho půjde navštívit tentokrát. Pořídili jsme knihu, do které nám děti spolu s rodiči zapíší, co s nimi Človíček o víkendu prožíval a také doplní třeba fotografiemi nebo kresbou. Každé pondělí se společně dovíme, jak se o víkendu měl. Někteří rodiče pro něj přispěli vlastnoručně vyrobeným oblečením. Děti se přirozeným způsobem do projektu zapojily a jsou opravdu nadšené. Človíčka milují, společně poznávají naši planetu a je skoro u všeho co se přes den v MŠ děje. Vaří mu, chodí s námi na procházky, po obědě spolu s dětmi odpočívá. Zkrátka u ničeho nesmí chybět.

Všechny materiály k celému programu, které máme k dispozici, jsou velmi nápadité a krásně zpracované. Nejsme ničím limitováni, takže můžeme vyrábět v daný moment vždy to, co potřebujeme. Díky tomu celý projekt krásně plyne.

Také rodiče se do projektu rádi zapojili a zhostili se všech úkolů se ctí. Dokonce máme s jednou milou babičkou domluveno, že všem dětem našije malinké Človíčky, které si budou mít možnost samy dokončit.

Práce s Človíčkem je moc krásná. Otevírá dětem srdíčka na tom správném místě, a učí je, že jsme všichni součástí jednoho celku. Ovlivňujeme vše, co je kolem nás, a to zase působí na nás zpět. A také to, že máme tu moc svým zodpovědným přístupem a jednáním mnoho věcí ovlivnit.

Děkujeme s velkým respektem všem těm, kteří tento program vytvořili, za krásnou myšlenku a všechny materiály, protože vidíme, kolik práce a úsilí to muselo dát! Děkujeme, že můžeme být součástí tohoto programu!“

Ivana Kokšová - ředitelka MŠ

Mateřská škola Bílá

„Celý program o Človíčkovi jsme zakomponovali do TVP na tento školní rok s názvem „Poznáváme svět s Človíčkem“. Materiály jsou poměrně bohaté, využíváme je ke své práci, ale ne stoprocentně. Mnohdy pro nás slouží jako inspirace a pro náš TVP si jej přetváříme. Co se týká nabídky obrazového materiálu, v kvalitě i kvantitě vedou omalovánky a fotodokumenty.

Človíček naše děti moc nadchl a pracujeme s ním téměř denně. Stal se součástí naší třídy „Jablíček“ a je dobrým parťákem. Když si s ním zrovna nehrajeme, vnímají jej děti jako našeho pozorovatele. Moc se mi líbí zpracování posledního materiálu „Kamínek rodiny“, který jsme využili maximálně. Pekli jsme ve školce perníčky, připravovali se na Vánoce a Ježíšek přinesl spoustu dárečků dětem i Človíčkovi.  Mezi tou hromadou dárků se našli i malí Človíčci, kamarádi pro Človíčka, kteří mají tu výhodu, že mohou bydlet s dětmi a chodit s nimi i do školky. Hned druhý den po nadílce se již začali vracet noví Človíčci (osobití, dotvořeni rukou dítěte a jeho rodiče).“

Alena Nosálová - ředitelka MŠ

Mateřská škola Janovice nad Úhlavou

“Na Človíčkovi se nám líbí prožitkové učení, rozvoj fantazie a metodická propracovanost. Je to velmi dobrý způsob, jak děti naladit na environmentální výchovu a vztah k přírodě.“

Eva Pírková - ředitelka MŠ

Mateřská škola Smetanova Prostějov

“Do projektu jsou zapojeny všechny třídy. Každá má vyrobeného svého Človíčka. Každý je jiný a všichni jsou krásní.

Projekt je zpracován velmi podrobně, je tedy vhodný i pro začínající paní učitelky, zároveň ale nechává prostor pro kreativitu a přesah do dalších aktivit dle paní učitelky a přání dětí.  Látkový človíček je i vhodnou pomůckou pro motivaci dětí. „

Pavla Benešová - ředitelka MŠ

Mateřská škola Mezi školami Praha

„Vaše materiály rády používají všechny paní učitelky. Pomáhají nám inspirovat se a obohacovat naši vzdělávací nabídku pro děti podle toho, jak nám zapadá do připravovaných třídních plánů.

Také pracujeme s kameny křišťálů, které jsme si pro děti od Vás objednaly. Děti s nimi relaxují, masírují se, šeptají jim svá tajná přání, přikládají si je na bolavá místa na těle.

Vaše práce na aktivitách s Človíčkem je opravdu velmi náročná a obsáhlá, velmi si ji ceníme, protože představuje de facto kompletní metodický zásobník, kam může paní učitelka šáhnout a použít ho celý, případně dle svých podmínek a potřeb. Myslíme si, že pro začínající paní učitelky v MŠ, které chtějí být školkami blízkými přírodě, tak jako je ta naše, nebo třeba pro průvodce v lesních MŠ je opravdu velkým přínosem a inspirací. Určitě plánujeme v dalším roce s Človíčkem pokračovat.“

Bc. Hana Pröschlová - ředitelka MŠ

Mateřská škola Slovenská 3660 Zlín

„Propojujeme náš vzdělávací program s Vaším. Snažíme se držet nové linky – Človíčka a propojit ho s aktivitami, ve kterých jsme dobří u nás. Počítáme s tím, že příští školní rok budeme pracovat dle nového vzdělávacího plánu, který bude propojovat vše dobré a pro učitelky s dětmi vše příjemné a zajímavé z Človíčka a nás.

Velmi nás oslovil Človíček jako takový – jeho nalezení a dotváření. Nechali jsme se Vámi inspirovat a nalezli jsme Tomáška, kterého si děti pojmenovaly. Od října je naším novým kamarádem. Přes týden je s námi ve školce a víkendy tráví s dětmi doma. V každé domácnosti Tomáška zkrášlí, nebo vybaví novými věcmi. Již je oblečený a na zádech má dokonce batoh. Protože Tomášek odchází vždy s notýskem, víme, kde byl a co zažil. To kolektiv stmeluje a zapojuje i rodiče.“

 

Jana Pipalová - ředitelka MŠ

Mateřská škola Holedeč

„Vaše kamínky se nám opravdu velmi, velmi líbí. Čerpaly jsme z nich především básničky, písničky a příběhy, které jsou opravdu velice krásné a od srdíčka tvořené. Pro paní učitelky s roční nebo dvouletou praxí je už pouze vaše zpracování kamínků velkým přínosem a studijním materiálem, jak se postavit ke zpracování tématu i z našeho ŠVP.“

 

Naďa Železná - ředitelka MŠ

Mateřská škola Drašarova Beroun

„Tento školní rok jsme ještě projekt nezařadili plně, ale využíváme vaše materiály ke své prácI a zařadili jsme Človíčka do TVP.

Na podzim jsme dětem Človíčka představili a plně jsme postupovali podle vašich instrukcí a materiálů. Děti a nejen ony měly velikánskou radost. Človíčka jsme našli v lese a dále dotvořili. Trávil s námi dobu podzimní, předvánoční a teď si užívá zimu. Děti taktéž malovaly maminku Zemi a tatínka Slunce. Chodíme s Človíčkem do lesa a na procházky. Zkrátka se stal součásti našich tříd.

V příštím roce bychom chtěli váš projekt využívat a v programu pokračovat ve větším rozsahu.“

 

Irena Burová - zástupkyně ředitele MŠ

Mateřská škola Radniční Havířov

Človíček se v naší školičce cítí v bezpečí a velice se vzájemně obohacujeme. Stal se pevnou součástí života dětí a každý den s ním intenzivně prožívají. Nyní dokonce do postýlky z přírodnin nakreslily každý svůj obrázek, aby Človíčkovi nebylo přes víkend smutno. Písničku o Človíčkovi si děti prozpěvují a pobrukují každou chvilku. Některé mladší děti v něm hledají i ochranu a oporu (v době stýskání po mamince nebo nějakého konfliktu s ostatními dětmi). 

Pracujeme pomaleji, ale opravdu nám Váš projekt pomáhá obohatit náš vzdělávací program ve všech oblastech.

Lenka Sedmíková - ředitelka

Mateřská škola Střítež

„Putování s Človíčkem byla velice pěkná práce a myšlenku souznění s přírodou si děti myslím užily. Prezentace a písně se nám velice líbily, pohádkové příběhy byly poutavé. Děti rády braly na vycházky sebou Človíčka a ukazovaly mu svět jejich očima.

p.Hájková - pedagog

Mateřská škola Ruda

„S materiály jsem nadšená a děti také. Je tam plno inspirace, rad a námětů, které využijeme i další roky.“

p.Slavíková - pedagog

Mateřská škola Lány

„S Človíčkem se seznamujeme, děti to neskutečně oslovilo a paní učitelky si to velmi užívají. Veliké množství materiálu ani nejsme schopni zatím využít, ale pevně věřím, že se časem do všeho ještě více ponoříme a stane se Váš program naší každodenní praxí. Je to super a odvedla jste nevídaný kus práce.“

Bc.Pavlína Drabiková - ředitelka

Mateřská škola Smiřice