Výchovně vzdělávací programy

pro mateřské školy

„Človíček a jeho maminka planeta Země“

Výjimečný koncept pro vytváření láskyplného vztahu k přírodě, sám k sobě, ostatním lidem i celé planetě Zemi

Hlavní postavou materiálů je malý Človíček, který se narodil a žije v lese a má maminku planetu Zemi a tatínka Slunce.

Přichází za dětmi, aby se stal jejich kamarádem, který je provází celým rokem a učí je vztahu k sobě samým, přírodě, ostatním lidem a celé planetě Zemi.

CELOROČNÍ CYKLUS INSPIRACÍ 

KNIHA PRO DĚTI 4-8 LET