Človíčkův příběh

Kdo je Človíček?

Jaká byla jeho cesta?

Co všechno už zažil? 

„Kdo jsi?“

 „Jmenuji se Človíček.“

Odkud jsi přišel?“

 „Narodil jsem se a žiji v lese.

Moje maminka je planeta Země a tatínek Slunce.“

„A proč jsi tady?“

„Chci být kamarád dětí.

Chci si s nimi hrát a smát se, objevovat a poznávat naši maminku Zemi,  prožívat přírodu všemi smysly, žasnout nad její krásou a obdivovat vše, co ji tvoří, 

zažívat společná dobrodružství, učit se, rozvíjet své schopnosti a radovat se ze života na této nádherné planetě, která je naším společným domovem.“

Človíček se zrodil v roce 2012 dvěma kamarádkám Martině a Mirce jako odpověď na volání jejich srdce, které toužilo předávat a sdílet s dětmi jejich hlubokou lásku k přírodě, k Matce Zemi.

Zanedlouho dostal Človíček svoji fyzickou podobu bílé panenky, Martina s Mirkou připravily první představení pro děti v mateřských školách a Človíček za nimi vyrazil. 

Na žádost paní učitelek vznikly postupně další 4 představení /jarní, podzimní, vodní a mořské/, se kterými Martina navštívila během tří let přes 100 školek /většinu z nich opakovaně/ a Človíčka poznaly tisíce dětí.

Ukazoval jim svoji maminku přírodu,  sdílel s nimi svoji lásku k životu a pocit sounáležitosti se vším stvořeným a probouzel v nich touhu chránit a pečovat o naši společnou Zemi.

Človíček žil v srdcích dětí a byl šťastný. Přál si ale ukázat svoji maminku každému chlapci a holčičce, aby se i z nich stali malí Človíčkové, kteří jednou vyrostou v laskavé a láskyplné obyvatele planety Země.

A tak dostala Martina nápad, že na základě svých bohatých zkušeností připraví roční Cyklus inspirací pro mateřské školy, ze kterého následně vznikla i kniha Človíčkových příběhů, jejíž první díl se zimními a jarními příběhy právě vychází.