Příspěvek na tvorbu

Cyklu inspirací

„Poznáváme svět s Človíčkem“

Přeji si, aby se Človíček mohl stát průvodcem a kamarádem co nejvíce dětem a příjemným společníkem a inspirací co nejvíce rodičům a  prarodičům. 

Proto můžete přispět částkou dle vašich finančních možností.

Finanční příspěvek od vás vnímám jako ocenění času a energie, kterou jsem se svým týmem vložila do vytvoření celého Cyklu inspirací a také jako podporu pro další tvorbu.

Mnou navržená částka za jeden kamínek je 222 Kč. Váš příspěvek může být nižší a samozřejmě i vyšší. Každá částka je v pořádku. 

Váš příspěvek pošlete bezhotovostním převodem na číslo účtu 2702011942/2010. 

Váš příspěvek je považovaný za dar na tvorbu materiálů. Pokud chcete vystavit fakturu, napište mi prosím vaše fakturační údaje do emailu. 

Za ideální částku, která pokryje náklady na vytvoření celého Cyklu inspirací a plně vyrovná námi vloženou energii, považuji 5555 Kč.

Částky nižší pokryjí náklady v menší či větší míře, částky vyšší mi umožní přinášet další inspiraci a program dále rozvíjet a obohacovat.

Každá částka, kterou si zvolíte, je správná a v pořádku.

Možnosti dalšího rozvoje programu

 – rozšiřování obsahu o další nápady a inspirace

– tvorba a nahrání nových písniček

– doplnění notových zápisů a úprava stávajících do profesionální podoby

– nahrání vizualizací s hudebním doprovodem geniálního slovenského instrumentalisty Maoka

– spuštění projektu „Děti dětem“, ve kterém budou starší děti na základních školách tvořit pro menší děti.

– vznik inspirací pro projektové dny a zapojení rodičů