Človíčkův příběh

Kdo je Človíček?

Jaká byla jeho cesta?

Co všechno už zažil? 

„Staň se opět Človíčkem a svou láskou proměň svět.“

Hlavní postava programu

Človíček

Človíček se narodil a žije v lese a jeho maminka je planeta Země a tatínek Slunce.

Človíček ví, že je součástí  přírody a cítí se v bezpečí a milovaný, protože všechno kolem něj je jeho maminka, která se o něj stará a dává mu vše, co potřebuje. Tatínek Slunce je také pořád s ním, dává mu život a vede ho na jeho cestě životem.

Človíček žije v důvěře a lásce, váží si života ve všech jeho formách a s radostí poznává svět kolem sebe. Svoji maminku přírodu cítí a vnímá v každé květině, stromu i zvířeti, proto o ni přirozeně pečuje a žije v rovnováze a harmonii se svým okolím.

Narodil jsem se v roce 2012 jako nápad dvěma kamarádkám Ariel a Mirce. Vyslyšel jsem volání jejich srdce, které toužilo předávat a sdílet s dětmi jejich hlubokou lásku k přírodě, k Matce Zemi.

„Kdo jsi?“

 „Jmenuji se Človíček.“

Odkud jsi přišel?“

 „Narodil jsem se a žiji v lese.

Moje maminka je planeta Země a tatínek Slunce.“

Maminka Země je všechno kolem mě. Cítím ji ve větru, vnímám v každé kapce deště, promlouvá ke mně skrze šumění listů v korunách stromů, rozveseluje mě ptačím zpěvem a mé srdce naplňuje láskou při pohledu na rozkvetlou květinu. Cítím se milovaný a v bezpečí, vážím si života v každé jeho podobě a svou láskou vytvářím přirozenou harmonii a rovnováhu. Moje maminka se o mě stará, dává mi vše, co potřebuji a já s radostí poznávám svět kolem sebe.

Tatínek Slunce mě svým teplem a světlem vede na mé cestě životem. A i když je zrovna schovaný za mraky a nevidím ho, vím, že je stále se mnou a jeho láska mě chrání a vyživuje.

„A proč jsi tady?“

„Chci být kamarád dětí.

Chci si s nimi hrát a smát se, objevovat a poznávat naši maminku Zemi,  prožívat přírodu všemi smysly, žasnout nad její krásou a obdivovat vše, co ji tvoří, 

zažívat společná dobrodružství, učit se, rozvíjet své schopnosti a radovat se ze života na této nádherné planetě, která je naším společným domovem.“

Z nápadu jsem se stal brzy skutečností a dostal jsem i svoji fyzickou podobu. Ariel s Mirkou připravily první představení pro děti v mateřských školách „Človíček a jeho maminka planeta Země“ a já jsem za nimi mohl vyrazit.

Na žádost paní učitelek vznikly postupně další 4 představení /jarní, podzimní, vodní a mořské/ a já jsem s Ariel během tří let navštívil přes 100 školek /většinu z nich opakovaně/ a poznal tisíce dětí.

Ukazoval jsem jim svoji maminku přírodu,  sdílel s nimi svoji lásku k životu a pocit sounáležitosti se vším stvořeným a probouzel v nich touhu chránit a pečovat o naši společnou Zemi.

V některých školkách jsem zůstával i mimo představení a paní učitelky se mnou vymýšlely různé aktivity a zařazovaly je do každodenního života školky. Někde jsem společně s dětmi putoval i celým školním rokem.

Žil jsem v srdcích dětí a byl jsem šťastný. Přál jsem si ale ukázat svoji maminku každému chlapci a holčičce, aby se i z nich stali malí Človíčkové, kteří jednou vyrostou v laskavé a láskyplné obyvatele planety Země.

A tak dostala Ariel nápad, že připraví roční Cyklus inspirací „Poznáváme svět s Človíčkem“, abych se mohl stát součástí života každé školky, kde mě budou chtít přivítat.

Teď jsem tady, nachystaný stát se kamarádem a průvodcem dětí, možná i ve vaší školce. 

Mám jen jednu otázku: 

Chcete mě?