Doplňkové materiály ke knize

         Človíček a jeho maminka planeta Země

Ke knize si můžete pořídit i další materiály, které krásně doplní a obohatí čtení příběhů a prohloubí prožitek dětí i radost ze společných chvil s Človíčkem.

– NÁPADNÍK AKTIVIT

– SOUBOR PÍSNIČEK

– inspiraci k oslavě přírodních svátků KOLO ROKU

Knihu doplňuje Nápadník aktivit, který obsahuje ke každému příběhu tipy na činnosti výtvarné, tvořivé, pohybové, na přípravu zdravých svačinek a inspiraci pro pobyt venku v přírodě.

Cena 260 Kč v elektronické podobě

360 Kč v tištěné podobě

Človíček má radost ze života a tu projevuje i tím, že si často zpívá společně s ptáčky v lese.

Tento soubor obsahuje celkem 22 písniček:

– 16 nahraných ve studiu v mp3 podobě. 9 z nich má k dispozici i notový zápis.

– 6 dalších písní jen v notovém zápisu

Tyto písně doplňují příběhy z obou knih zima/jaro i léto/podzim.

Níže si můžete poslechnout 3 z nich.

Cena 222 Kč – dodáno v elektronické podobě ke stažení

Já jsem malý Človíček

Co vítr vypráví

Planeta Země

Človíček žije v kontaktu s přírodou, vnímá její cykly vyjádřené střídáním ročních období a oslavuje změny, které přicházejí, a jichž je součástí.

Kolo roku zahrnuje přírodní svátky, které známe běžně z lidových tradic a byly součástí života našich předků.

Materiál vám nabídne spoustu možností, jak si tyto přírodní svátky s dětmi připomenout, oslavit je a uctít přírodu a život.

Obsahuje inspiraci k těmto svátkům:

Podzimní rovnodennost, Dušičky, Zimní slunovrat, Hromnice, Jarní rovnodennost, Beltain, Letní slunovrat + Svatojánská noc, Dožínky

Cena 160 Kč.

                Ukázka z KOLA ROKU

Tento metodický materiál rozvíjí téma PŘÁTELSTVÍ. To je jedním z ústředních témat všech Človíčkových příběhů, ve kterých se potkává s Vítkem a Aničkou.

Tento kamínek je zaměřený především na podporu přátelské atmosféry ve třídě a vzájemné spolupráce mezi dětmi. Prostřednictvím jednotlivých aktivit si děti uvědomují význam přátelství v jejich životě, poznávají samy sebe a učí se vytvářet otevřené a laskavé vztahy s ostatními dětmi.

Materiály obsahují i 3 relaxační mluvené vizualizace a 3 příběhy.

Cena 160 Kč.

V tomto materiálu se děti vydají na objevnou cestu do vodního světa, která jim ukáže, jaká voda je a co všechno umí. Děti se seznámí s vlastnostmi vody a prožijí tento živel ve svém okolí i ve svém těle jako vzácnou, důležitou a zázračnou součást našich životů. Obnovíme naše prastaré spojení s tímto živlem, který nám umožňuje žít na této nádherné a obdivuhodné planetě a objevíme poselství, která společně s ní vplouvají do našich životů. 

Většina aktivit je zaměřena na rozvoj smyslového vnímání.

Materiály obsahují i 4 příběhy.

Cena 160 Kč.