Človíčkův příběh

Jaká byla jeho cesta?

Co všechno už zažil? 

Človíček se zrodil v roce 2012 dvěma kamarádkám Ariel a Mirce jako odpověď na volání jejich srdce, které toužilo předávat a sdílet s dětmi jejich hlubokou lásku k přírodě, k Matce Zemi.

Zanedlouho dostal Človíček svoji fyzickou podobu bílé panenky, Ariel s Mirkou připravily první představení pro děti v mateřských školách  a Človíček za nimi mohl vyrazit.

Na žádost paní učitelek vznikly postupně další 4 představení /jarní, podzimní, vodní a mořské/, se kterými Ariel navštívila během tří let přes 100 školek /většinu z nich opakovaně/ a Človíčka poznaly tisíce dětí.

Ukazoval jim svoji maminku Přírodu,  sdílel s nimi svoji lásku k životu a pocit sounáležitosti se vším stvořeným a probouzel v nich touhu chránit a pečovat o naši společnou Zemi.

V některých školkách zůstával Človíček i mimo představení a paní učitelky s ním  vymýšlely různé aktivity a zařazovaly jej do každodenního života školky. Někde společně s dětmi putoval i celým školním rokem.

Človíček žil v srdcích dětí a byl šťastný. Přál si ale ukázat svoji maminku každému chlapci a holčičce, aby se i z nich stali malí Človíčkové, kteří jednou vyrostou v laskavé a láskyplné obyvatele planety Země.

A tak dostala Ariel nápad, že na základě svých bohatých zkušeností připraví roční Cyklus inspirací pro mateřské školy, aby se Človíček mohl stát součástí života každé školky, kde ho budou chtít přivítat.

Ve školním roce 2021/22 tak realizovalo roční program s Človíčkem 22 mateřských škol a ve školním roce 2022/23 se stal  součástí života ve 20 školkách.

A nyní Človíček vyrazil i k vám rodičům, abyste se mohli na cestu poznávání naší společné maminky Země vydat společně s vašimi dětmi.

Věřím, že vám přinese mnoho krásných a veselých chvil naplněných láskou, radostí a laskavým spolu-bytím.